Avtala äktenskapsförord – Snabbt, billigt & superenkelt

Ett färdigt och gällande avtal för enbart 395kr!

Kostnadsfri trygghetskontroll
Smärtfria avtal
Kontakt inom 24h

Idag är det mycket vanligt att man skriver ett äktenskapsförord, antingen innan giftermålet eller under äktenskapets gång. Det är ett juridiskt bindande dokument som registreras hos Skatteverket.

Det finns många fördelar med förordet. Bland annat så kan man förhindra konflikter vid en framtida separation och skilsmässa. Det blir helt enkelt enklare när båda partners vet vad som gäller vid skilsmässan. Dessutom blir det tydligare vad som ska hända med makarnas egendom om någon dör. Man kan säga att förordet är ett mycket bra skydd för båda makarna.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord skrivs mellan två makar för att reglera vad som ska vara enskild egendom inom ett äktenskap. Det här juridiska dokumentet kan skriva när som helst, både samtidigt som äktenskapet ingås eller under det.

Förordet är till för att skydda makarnas enskilda egendom vid en skilsmässa. Den kommer då nämligen inte att ingå i bodelningen. Det finns alltså två egendomar vid en bodelning, dels den enskilda och dels giftorättsgodset.

Det går alltid att ändra ett äktenskapsförord under årens gång. Dels kan giftorättsgods bli till enskild egendom och dels kan enskild egendom bli till giftorättsgods.

Om makarna saknar ett äktenskapsförord så räknas all egendom som gemensam egendom, alltså giftorättsgods. Därmed kommer all egendom att fördelas lika vid en eventuell skilsmässa eller vid ett dödsfall. Det gäller oavsett vem som har köpt vad och vem som har spenderat pengar på boendet, renoveringar och liknande.

Detta räknas som enskild egendom

Det är makarna som gemensamt bestämmer vad som ska stå med i äktenskapsförordet. Det som ska lämnas utanför de gemensamma ägodelarna räknas som enskild egendom. Det kan bland annat vara bilar, smycken, konst, pengar eller värdepapper såsom aktier och fonder. Som enskild egendom kan även företag, gåvor, arv och framtida egendom räknas.

Vem ska skriva ett äktenskapsförord?

Att skriva ett förord är frivilligt, men det är alltid en god idé. Det är inte bara till för äktenskap där en eller båda makarna har mycket pengar, utan det är även en bra lösning för makar med vanliga inkomster för att förebygga framtida konflikter.

Detta ska ett äktenskapsförord innehålla

Det är fullt möjligt för dig och din partner att skriva äktenskapsförordet på egen hand. På så sätt blir det kostnadsfritt att upprätta dokumentet. Det kan dock vara klokt att kontakta en jurist för ett äktenskapsförord. Då får ni få hjälp att formulera innehållet i förordet. På så sätt uppstår det inga oklarheter eller tvetydigheter.

Ett äktenskapsförord ska innehålla båda makarnas personuppgifter samt detaljer om vad förordet ska styra. Därefter ska det signeras av båda partners.

Upprätta ett giltigt äktenskapsförord

Det är viktigt att det går rätt till när ni upprättar ert förord, annars kan det vara så att det inte är giltigt. Ett förord måste undertecknas av båda parter så att det tydligt framgår att båda är överens om dess innehåll. Det ska även vara daterat med datumet för signeringen.

Därefter måste förordet registreras hos Skatteverket. Detta för att det ska kunna registreras i äktenskapsregistret. Skatteverket handlägger ert ärende så snart ni har skickat in dokumentet och betalat in ansökningsavgiften.

Förordet behöver inte bevittnas, men det är ändå ett klokt val att låta det bli bevittnat ifall det skulle bli ifrågasatt i framtiden.

Vad gäller med ett äktenskapsförord vid dödsfall?

Om den ena maken eller makan i äktenskapet dör så sker en bodelning. Det innebär att makarnas egendom ska delas på hälften. Om den avlidne har utomäktenskapliga barn så får dessa motta halva arvet, medan den efterlevande partner får motta den andra delen av arvet. Om makarna har gemensamma barn, då får dessa vänta på sin del av arvet till dess att båda föräldrarna har avlidit.

Vid bodelningen så ingår makarnas giftorättsgods, alltså allt de äger gemensamt. Däremot så ingår inte den enskilda egendomen som regleras enligt äktenskapsförordet. Om man har ett giltigt äktenskapsförord vid dödsfall, så skyddas den enskilda egendomen även då.

Om den avlidne har ett testamente, då bestämmer det hur arvet ska fördelas. Det är något som förordet inte kan reglera. Här rör det sig alltså om två olika dokument som kompletterar varandra.

Äktenskapsförord för företagare

Om den ena partnern driver ett företag, då kan dess ägandeskap regleras i förordet. Man kan helt enkelt skriva in företaget som enskild egendom i förordet. På så sätt kommer inte företaget att delas lika vare sig vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall.

Det är många företagare som väljer att skydda sitt företag i äktenskapet för att separera privatlivet och arbetslivet.

Ändra äktenskapsförordet

Det är möjligt att ändra ett äktenskapsförord. Här går det inte att göra några tillägg, utan man måste upprätta ett helt nytt förord. Sedan ska det återigen skrivas under och registreras hos Skatteverket.

Vanliga Frågor & Svar om Äktenskapsförord