Bodelningsavtal – Snabbt, billigt & superenkelt

Ett färdigt och gällande avtal för enbart 1795kr!

Skillsmässa
Sambor
Under äktenskap

Ska ni separera eller skilja er? Då är dags att skriva ett bodelningsavtal. Med en sådan delar ni upp alla era gemensamma egendomar och ägodelar mellan er. Syftet är att få till en rättvis uppdelning utan konflikter.

Man behöver dock inte separera för att göra en bodelning eller upprätta ett bodelningsavtal. Den kan även utföras när man fortfarande är gifta eller om någon dör.

Om ni inte är överens vid bodelningen, då kan ni använda er av en bodelningsförrättare. En sådan kan utses av tingsrätten och är till mycket god hjälp om ni inte kan enas.

När ska man upprätta ett bodelningsavtal?

Det finns flera tillfällen då det kan vara läge att göra ett bodelningsavtal. Det är alltså inte bara vid skilsmässor som den utförs.

Du kan göra en delning om:

  • Du och din äkta hälft ska skiljas
  • Du och din sambo ska separera
  • Om ni är gifta men ändå vill bodela
  • Om en partner i förhållandet har dött

Ni behöver inte göra en bodelning om ni bara har enskilda egendomar. Det samma gäller om ingen av partnerna kräver att få överta bostaden eller bohaget. Det är alltid frivilligt att utföra en bodelning, dock kan det vara mycket bra för att undvika konflikter.

Hur gör man bodelningen?

Om ni ska göra ett bodelningsavtal, då finns det två olika sätt att gå tillväga på. Ett sätt om ni är överens om delningen och ett sätt om ni inte är överens.

Om ni är överens:

Det är alltid enklast att utföra en bodelning om ni kommer överens. Då kan ni gemensamt bestämma hur era egendomar ska delas upp.

Om ni äger fastigheter, då måste ni skriva ett bodelningsavtal som båda undertecknar, antingen personligen eller genom ett ombud. Det finns sedan en möjlighet att registrera det hos Skatteverket.

Om ni är överens om er delning men inte planerar att skilja er, då måste ni anmäla den hos Skatteverket. Anmälan ska då skickas in innan delningen sker.

Om ni inte är överens:

Om ni inte kommer överens, då kan det vara svårt att göra en bodelning själv. I det fallet skickar ni in en ansökan till tingsrätten om att bli tilldelade en bodelningsförrättare. Det vanligaste är då att tingsrätten utser en advokat som bodelningsförrättare, men ni kan även själva föreslå en person.

Om det uppstår osämja om vem som ska få bo kvar i bostaden, då kan domstolen besluta vem som får bo kvar till dess att delningen är klar. Om ni vill ha hjälp av domstolen, då begär ni något som kallas för rätt till kvarsittning. Det sker vid samma tidpunkt som ni ansöker om en bodelningsförrättare.

Om ni väljer att skicka in en separat ansökan om rätt till kvarsittning, då tas det ut en avgift om 900 kr.

Så här gör du ett bodelningsavtal själv

Du kan utföra en bodelning på egen hand. Att göra en bodelning själv är inte lika svårt som man kanske kan tro. Det som krävs är att man upprättar ett bodelningsavtal som undertecknad av båda partnerna.

Man kan hitta en mall för detta avtal på internet om man inte nödvändigtvis vill vända sig till en jurist för att be om hjälp. Ett billigare alternativ än att använda en jurist är även att ta hjälp av en onlinetjänst för att upprätta ett bodelningsavtal.

Det som ska finnas med i bodelningsavtalet är bland annat följande:

  • Datum för äktenskapsskillnaden/separationen
  • Datumet för tingsrättens beslut om äktenskapsskillnad
  • Redovisning av tillgångar/egendomar/skulder för det datum då skilsmässan/separationen påbörjades
  • En förteckning om hur alla egendomar och ägodelar ska delas upp
  • Bådas underskrifter
  • Personuppgifter och kontaktuppgifter

Bodelning för gifta par

Om ni ska skilja er och göra en bodelning, då räknas alla de gemensamma egendomar ni hade den dag då er skilsmässoansökan kom in till tingsrätten. Vid en skilsmässa ska man alltid ta ett eventuellt äktenskapsförord i beaktning.

Om ni däremot inte ska skilja er men ändå vill göra en bodelning, då är det också möjligt. Ni kan göra både en hel och en partiell delning av egendomarna.

Bodelning för sambor

En bodelning för sambor inkluderar alla de egendomar som fanns den dag då samboförhållandet upphörde. Här är det sambolagen som gäller och endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ska delas upp.

Även sambor kan ansöka om en bodelningsförrättare om de har svårt att komma överens eller vill göra anspråk på bostaden. Man har rätt till bodelning i upp till ett år efter det att samboförhållandet tog slut.

Bodelning vid dödsfall

En bodelning vid dödsfall inkluderar alla de egendomar som fanns den dag då dödsfallet inträffade. Här kan du inte själv utföra själva delningen, utan den utförs av en boutredningsman. Först utförs då delningen och sedan boutredningen.

Räkneexempel för bodelning

Räkneexempel för en bodelning kan se olika ut beroende på om det är en skilsmässa eller en separation från ett samboförhållande som sker. Vid en skilsmässa ska man nämligen dela lika på alla egendomar och ägodelar. Vid ett samboförhållande så ska man däremot enbart dela lika på det som har införskaffats för gemensamt bruk i bohaget. Här räknar man inte med bilar, egna pengamedel och liknande.

Vid en delning för gifta makar är det viktigt att räkna med såväl giftorättsgods, kontanta medel och aktier som skulder. Trots att en partner kan ha större skulder eller större aktievärde så ska båda partner gå lika ur uppdelningen.

Vanliga Frågor & Svar om Bodelning