Bodelningsavtal – Snabbt, billigt & superenkelt

Ett färdigt och gällande avtal för enbart 395kr!

Skillsmässa
Sambor
Under äktenskap

Ska ni separera eller skilja er? Då är dags att skriva ett bodelningsavtal. Med ett sådant delar ni upp alla era gemensamma egendomar och ägodelar mellan er. Syftet är att få till en rättvis uppdelning utan konflikter.

Man behöver dock inte separera för att göra en bodelning eller upprätta ett bodelningsavtal. Den kan även utföras när man fortfarande är gifta eller om någon dör. 

Om ni inte är överens vid bodelningen, då kan ni använda er av en bodelningsförrättare. En sådan kan utses av tingsrätten och är till mycket god hjälp om ni inte kan enas.

När ska man upprätta ett bodelningsavtal?

Det finns flera tillfällen då det kan vara läge att göra ett bodelningsavtal. Det är alltså inte bara vid skilsmässor som det utförs.

Du kan göra en delning om:

 • Du och din äkta hälft ska skiljas
 • Du och din sambo ska separera
 • Om ni är gifta men ändå vill bodela
 • Om en partner i förhållandet har dött

Ni behöver inte göra en bodelning om ni bara har enskilda egendomar. Det samma gäller om ingen av partnerna kräver att få överta bostaden eller bohaget. Det är alltid frivilligt att utföra en bodelning, dock kan det vara mycket bra för att undvika konflikter.

bodelningsavtal

Hur gör man bodelningen?

Om ni ska göra ett bodelningsavtal, då finns det två olika sätt att gå tillväga på. Ett sätt om ni är överens om delningen och ett sätt om ni inte är överens.

Om ni är överens:

Det är alltid enklast att utföra en bodelning om ni kommer överens. Då kan ni gemensamt bestämma hur era egendomar ska delas upp.

Om ni äger fastigheter, då måste ni skriva ett bodelningsavtal som båda undertecknar, antingen personligen eller genom ett ombud. Det finns sedan en möjlighet att registrera det hos Skatteverket.

Om ni är överens om er delning men inte planerar att skilja er, då måste ni anmäla den hos Skatteverket. Anmälan ska då skickas in innan delningen sker.

Om ni inte är överens:

Om ni inte kommer överens, då kan det vara svårt att göra en bodelning själv. I det fallet skickar ni in en ansökan till tingsrätten om att bli tilldelade en bodelningsförrättare. Det vanligaste är då att tingsrätten utser en advokat som bodelningsförrättare, men ni kan även själva föreslå en person.

Om det uppstår osämja om vem som ska få bo kvar i bostaden, då kan domstolen besluta vem som får bo kvar till dess att delningen är klar. Om ni vill ha hjälp av domstolen, då begär ni något som kallas för rätt till kvarsittning. Det sker vid samma tidpunkt som ni ansöker om en bodelningsförrättare.

Om ni väljer att skicka in en separat ansökan om rätt till kvarsittning, då tas det ut en avgift om 900 kr.

Så här gör du ett avtal själv

Du kan utföra en bodelning på egen hand. Att göra en bodelningsavtal själv är inte lika svårt som man kanske kan tro. Det som krävs är att man upprättar ett bodelningsavtal som undertecknad av båda partnerna.

Man kan hitta en mall för detta avtal på internet om man inte nödvändigtvis vill vända sig till en jurist för att be om hjälp. Ett billigare alternativ än att använda en jurist är även att ta hjälp av en onlinetjänst för att upprätta ett bodelningsavtal.

Det som ska finnas med i bodelningsavtalet är bland annat följande:

 • Datum för äktenskapsskillnaden/separationen
 • Datumet för tingsrättens beslut om äktenskapsskillnad
 • Redovisning av tillgångar/egendomar/skulder för det datum då skilsmässan/separationen påbörjades
 • En förteckning om hur alla egendomar och ägodelar ska delas upp
 • Bådas underskrifter
 • Personuppgifter och kontaktuppgifter

Bodelning för gifta par

Om ni ska skilja er och göra en bodelning, då räknas alla de gemensamma egendomar ni hade den dag då er skilsmässoansökan kom in till tingsrätten. Vid en skilsmässa ska man alltid ta ett eventuellt äktenskapsförord i beaktning.

Om ni däremot inte ska skilja er men ändå vill göra en bodelning, då är det också möjligt. Ni kan göra både en hel och en partiell delning av egendomarna.

Bodelning för sambor

En bodelning för sambor inkluderar alla de egendomar som fanns den dag då samboförhållandet upphörde. Här är det sambolagen som gäller och endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ska delas upp.

Även sambor kan ansöka om en bodelningsförrättare om de har svårt att komma överens eller vill göra anspråk på bostaden. Man har rätt till bodelning i upp till ett år efter det att samboförhållandet tog slut.

Bodelning vid dödsfall

En bodelning vid dödsfall inkluderar alla de egendomar som fanns den dag då dödsfallet inträffade. Här kan du inte själv utföra själva delningen, utan den utförs av en boutredningsman. Först utförs då delningen och sedan boutredningen.

En bodelning efter att någon har avlidit måste ske för att reda ut vem som ska få ärva vad. Det är extra viktigt om den avlidne har arvingar som ska ärva, till exempel när det finns barn utanför äktenskapet. Det spelar ingen roll om delningen sker innan eller efter den begravning som äger rum efter dödsfallet.

Räkneexempel för bodelning

Räkneexempel för en bodelning kan se olika ut beroende på om det är en skilsmässa eller en separation från ett samboförhållande som sker. Vid en skilsmässa ska man nämligen dela lika på alla egendomar och ägodelar. Vid ett samboförhållande så ska man däremot enbart dela lika på det som har införskaffats för gemensamt bruk i bohaget. Här räknar man inte med bilar, egna pengamedel och liknande.

Vid en delning för gifta makar är det viktigt att räkna med såväl giftorättsgods, kontanta medel och aktier som skulder. Trots att en partner kan ha större skulder eller större aktievärde så ska båda partner gå lika ur uppdelningen.

Kan man göra en bodelning själv?

Många som ska göra en bodelning vill göra det på egen hand. På så sätt sparar alla parter både tid och pengar. Det går givetvis bra att skriva bodelningsavtalet utan inblandning av en advokat. Det finns inga direkta bestämmelser om vad som måste stå med och det finns mallar att följa på internet.

För att båda parterna ska bli nöjda är det väsentligt med en god diskussion om vad som ska ingå i bodelningen och vem som ska få vad. Det bästa är att skriva ett bodelningsavtal som goda vänner. Då är det enklast att separera alla ägodelar och skilja på vem som ska få vad. Eftersom en bodelning ofta sker vid slutet av ett äktenskap finner många dock att det är svårt.

Du behöver inte ha några djupa kunskaper om juridik för att skriva ett bodelningsavtal på egen hand. Du kan i princip hitta all information om avtalet och dess uppbyggnad online.

Bodelning gratis mall

Om du inte vill ta hjälp av ett företag för att skriva ett bodelningsavtal så kan du istället kika online. Här finns det nämligen en outtömlig mängd information och hjälp att tillgå. Oavsett om du skriver ett testamente, ett äktenskapsförord eller ett bodelningsavtal så finns det mycket bra information online.

Det finns många gratis mallar som du kan använda dig av för att skriva bodelningsavtalet. Du behöver dock inte använda någon mall om du inte vill. Det är nämligen inte så mycket information som ska stå med förutom de saker som ni ska dela upp.

Det är av högsta vikt att ha koll på att bodelningen sker vid upplösningen av ett äktenskap eller när samboende ska flytta isär. Det är alltså skillnad på ett bodelningsavtal och ett äktenskapsförord. Det senare skrivs istället innan ni ingår ett äktenskap.

Använd alltså en gratis mall om du känner att det förenklar bodelningen, men det finns inget krav på det.

Bodelning Skatteverket

Många par är tillsammans och bor ihop under många år innan separationen är ett faktum. Eftersom en skilsmässa inte sker så ofta så är det inte vanligt att man har koll på hur det går till att separera ett bo i två delar.

Det enda man kan göra för att förbereda inför en eventuell delning är att skriva ett äktenskapsförord. Skriv dock inte under något juridiskt bindande dokument som du inte känner dig nöjd med.

Det går bra att skriva bodelningsavtalet privat, du behöver alltså inte be någon om hjälp. För att det ska vara giltigt kan det dock behöva registreras hos Skatteverket. Låt oss kika på när du behöver skicka in en kopia till Skatteverket för registrering.

Du behöver registrera din bodelning hos Skatteverket:

 • Vid en bodelning utan skilsmässa

Du kan frivilligt registrera det hos Skatteverket:

 • Om ni äger fastigheter

Vid en helt vanlig skilsmässa behöver ni dock inte registrera något hos Skatteverket eller någon annan myndighet. Det är bara ett privat dokument för att båda parter ska veta hur uppdelningen har gått till. Det är dock bra att ha dokumentet för att se vem som har fått vad. Dokumentet kan även sparas ifall det skulle uppstå frågor i framtiden om hur delningen gick till.

Om du har frågor angående registrering och Skatteverket som du vill ha svar på, då kan du kontakta myndigheten för hjälp. Deras kundtjänst är mycket kunnig och kan svara på alla frågor rörande denna sortens avtal.

Vad krävs för att en bodelning ska vara giltig?

När ett äktenskap tar slut eller ni flyttar isär så kan ni upprätta ett bodelningsavtal. Oavsett vilken sorts avtal ni upprättar så är det av högsta vikt att det skrivs på ett korrekt sätt för att det ska vara giltigt. All väsentlig och obligatorisk information måste helt enkelt finnas med. Dessutom måste avtalet givetvis undertecknas av alla som är inblandade.

Vid en skilsmässa är det makarna som är ansvariga för att bodelningen sker. För att det som står i ett bodelningsavtal ska vara bindande så måste följande information finnas med:

 • Personuppgifter
 • Datum
 • Information om vem som ska få vilka egendomar
 • Underskrifter

Vilka risker finns med att skippa bodelningsavtalet?

Det finns vissa risker med att skippa en bodelning och därför är det lika bra att göra den så fort som möjligt. Vid en skilsmässa så måste makarna enligt lag fördela all gemensam egendom och det ska ske på ett rättvist sätt. Det går alltså inte att strunta i bodelningen vid en skilsmässa. Det går däremot att strunta i att skriva ett avtal om ni inte äger några fastigheter, men det kan leda till negativa konsekvenser i framtiden.

I förteckningen ska det framgå vilka egendomar, skulder och tillgångar som finns och vem som får vad. Avtalet blir ett betydande bevis på att det har skett en delning av bohaget. På så sätt kan ingen part komma tillbaka efter flera år och begära en bodelning. Utan avtalet som bevis kan det alltså ske ett ekonomiskt bakslag för den ena parten.

Två människor som bor tillsammans måste inte dela upp sitt bohag när de separerar, det finns helt enkelt inte inskrivet i lagen. Det är dock den vanligaste proceduren som sker vid en separation. Det finns därför inte heller något krav på ett avtal. Det är dock bra att skriva ett avtal som bevis för att se vem som fick vad.

En före detta sambo får dessutom kräva en bodelning inom ett år efter separationen och därför är det av högsta vikt att ha avtalet som bevis på vad som har delats upp. Det bästa är att skriva avtalet i samband med utflytten. 

Vad kostar ett avtal om bodelning?

En vanlig fråga som ofta dyker upp när man pratar om bodelningsavtal är vad det kostar att upprätta denna sortens avtal. Många som separerar och löser upp sitt äktenskap vill ha så få omkostnader och utgifter som möjligt.

Det är svårt att ge ett svar på vad avtalet kan komma att kosta. Det beror nämligen på vart du vänder dig för att få hjälp. Låt oss se vilka vanliga alternativ som finns.

 • Använda en färdig mall: Du kan använda en färdig mall som du hittar på internet. Det är ofta ett gratis alternativ och därmed sparar du både tid och pengar. Det är det billigaste alternativet, men det kan också kännas krångligt att fylla i allting om ni har många ägodelar och en stor egendom.
 • Beställa ett avtal på nätet: Du kan beställa ett avtal på internet. Då uppger du bara vad avtalet ska innehålla och sedan får du ett färdigt avtal levererat. Detta är ett av de billigaste bodelningsavtalen och dessutom ett av de smidigaste sätten att skaffa ett på. Ett avtal på nätet kostar vanligtvis bara några hundra kronor.
 • Ta hjälp av en förrättare: Du kan ta hjälp av en förrättare om du inte vill skriva avtalet på egen hand eller om du och den andra parten inte kommer överens. En förrättare utses av tingsrätten och hjälper er att fördela all egendom. Förrättaren är en advokat eller jurist som tar ett relativt högt timarvode för sitt arbete. Ofta kan timarvodet ligga på 1500-2500 kr. Det kan därför bli en dyr utgift.

Hur värderas all egendom vid en bodelning?

När uppdelningen sker så är det av högsta vikt att all egendom och alla tillgångar värderas för att uppdelningen ska bli så jämn som möjligt. När två makar separerar efter många års äktenskap ska nämligen båda två känna att de har fått en likvärdig del av egendomen. Det ska helt enkelt inte vara så att den ena parten får mycket mer än den andra.

Det behöver inte vara helt ekonomiskt lika. Det finns nämligen många egendomar och ägodelar som kan ha ett materiellt eller emotionellt värde snarare än ekonomiskt. Även dessa räknas givetvis in i uppdelningen av bohaget. Det kan till exempel gälla minnessaker, inredning eller annat.

För själva bostaden så brukar man se vad den skulle inbringa vid en försäljning. Vad är bostadens marknadsvärde helt enkelt. Det nuvarande marknadsvärdet kan även tillämpas på ägodelar såsom möbler och bilar.

Allt som ingår i makarnas egendom ska ingå i uppdelningen. Hit räknas inte bara bostad och inredning utan även företag, skulder och ekonomiska tillgångar. Även firman kan värderas utefter deras marknadsvärde och om den ena parten vill behålla firman så ska den andra parten få något av samma värde.

Om det finns många saker av högt värde i makarnas egendom så kan det vara bra att ta in hjälp utifrån för värdering.

Vanliga Frågor & Svar om Bodelning