Gåvobrev – Snabbt, billigt & superenkelt

Ett färdigt och gällande avtal för enbart 395kr!

Kostnadsfri trygghetskontroll
Smärtfria avtal
Kontakt inom 24h

Ett gåvobrev är ett dokument som skrivs när du ger någon en gåva. Det är ett mycket bra dokument som skänker trygghet. Det kan bland annat hjälpa till att lösa eller motverka eventuella framtida konflikter rörande gåvan. Du väljer själv när du vill skriva ett gåvobrev, vilka villkor du vill ha och vad du vill ge i gåva.

Det finns dock strikta regler för vilken slags information dokumentet måste innehålla för att vara juridiskt riktigt. Se därför till att noggrant kolla upp så att du får med all information. Det är relativt enkelt att skriva dokumentet på egen hand och det behöver bara registreras hos Skatteverket i särskilda situationer.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett dokument som upprättas för att bevisa att du har gett någon en gåva. För det mesta är det inte obligatoriskt att upprätta ett dokument när du ger en gåva. Det finns dock ett undantag och det är när du ger en fastighetsgåva.

Det finns fördelar med att upprätta ett gåvodokumentet. Bland annat skänker det stor trygghet både för dig som givare och för den person som tar emot gåvan. Då finns det inga tvivel om att det som har getts och mottagits har varit en gåva.

När man skriver dokumentet så kan man reglera eventuella villkor för gåvan, till exempel om hur den ska användas eller förvaltas.

Du kan skriva ett gåvodokument för alla slags gåvor. Vanligtvis skrivs det dock för gåvor av högt pengavärde eller högt affektionsvärde. Hit räknas bland annat fastigheter, konst och bilar.

Inkludera egna villkor i dokumentet

Ett gåvobrev kommer sig väl till pass när du vill ge en gåva till dina barn som de inte ska få använda förens en viss ålder. Då kan du reglera villkoren i dokumentet och skriva in vid vilken ålder de först får motta eller använda gåvan.

Det är även bra att skriva dokumentet om du vill ge bort en egendom i gåva som ska stanna kvar i den egna släkten. Då finns det inga tvivel om vad det är som gäller vid en framtida separation eller liknande för gåvomottagaren. Då skriver du in i villkoren att gåvan är en enskild egendom för mottagaren.

Villkoren för överlåtelsen kan även reglera hur en gåva får användas, till exempel om den inte får säljas inom ett visst antal år. Om du ger bort ett sommarhus i gåva, så kan du även inkludera villkor om att du som gåvogivare ska ha rätt att använda bostaden.

Gåvobrev för fastigheter

Det är alltid obligatoriskt med ett gåvobrev för fastigheter. Om du vill ge bort en fastighet som gåva, då måste ett dokument upprättas och signeras. Dokumentet ska sedan registreras hos Skatteverket och samtidigt måste lagfarten för fastigheten också ändras.

Samma regler gäller oavsett om gåvan rör en bostadsrätt, villa eller herrgård. För bostadsrätter blir gåvan dock giltig först när gåvomottagaren blir medlem i bostadsrättsföreningen. Om gåvomottagaren inte blir godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen, då kan hen heller inte motta bostadsrätten som en gåva.

Gåvobrev för lös egendom

När du ger bort lös egendom i gåva, då behöver det inte dokumenteras. Du behöver alltså inget gåvobrev för lös egendom. Som lös egendom räknas bland annat tavlor och smycken samt icke-fysiska tillgångar. Som icke-fysiska tillgångar räknas bland annat pengar och värdepapper.

Du behöver alltså inget gåvobrev för pengar eller värdepapper i form utav aktier eller fonder. Givetvis kan du dock skriva ett gåvodokument även för dessa gåvor om du önskar. Då minimerar du risken för missförstånd eller konflikter.

Gåva till bröstarvinge

Om du ger en gåva till en av dina bröstarvingar, det vill säga till ett barn eller barnbarn, då ses gåvan vanligtvis som ett förskott på arvet. Här är det viktigt att komma ihåg att man inte kan utesluta sina bröstarvingar från deras rättmätiga arv, oavsett om man har gett gåvor eller skrivit ett testamente.

Det är möjligt att inkludera ett överlåtelsevillkor i dokumentet om att gåvan inte ska räknas som ett förskott av arvet till en bröstarvinge.

Så här skriver man ett gåvobrev

Du kan skriva ett gåvobrev på egen hand. För att det ska vara juridiskt korrekt så finns det vissa uppgifter som dokumentet måste innehålla.

Dokumentet måste innehålla följande saker:

  • Namn och personnummer på givaren
  • Namn och personnummer på mottagaren
  • Noggrann beskrivning av den egendom som ges som gåva
  • En överlåtelseförklaring
  • Eventuella villkor för överlåtelsen
  • Underskrifter av bägge parter
  • Ort och datum
  • Underskrift av ett vittne om det är en fastighet som ges som gåva

Det är alltså inte svårare än så att skriva ett gåvobrev på egen hand. Det finns olika mallar att använda på internet. Om det ändå känns krångligt eller om gåvan är av betydande ekonomisk storlek så kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Det kostar lite pengar, men samtidigt slipper du upprätta dokumentet på egen hand och du säkerställer att det blir juridiskt riktigt.

Gåvobrev måste alltid registreras hos Skatteverket om det gäller fastigheter eller om det är en gåva mellan makar. Annars är det bara att förvara brevet hemma ifall det skulle behöva visas upp.

Vanliga Frågor & Svar om Gåvobrev