Hur länge kan man förhala en bodelning?

Vid separationer är det vanligt att man gör en bodelning och upprättar ett bodelningsavtal. Den kan utföras både om man är gift och om man är sambo.

Det kan hända att en partner i relationen inte vill genomföra delningen av bohaget. Så hur länge kan man egentligen förhala en bodelning? Vad kan du göra om din partner försöker förhala delningen samtidigt som du vill genomföra den så fort som möjligt? Det ska vi kika på nu!

Ingen tidsgräns för bodelning

När ett äktenskap tar slut så ska en delning utföras, allt i enlighet med äktenskapsbalken. Det som ska delas upp är giftorättsgodset. Om man sedan tidigare har beslutat om enskilda egendomar, till exempel i ett äktenskapsförord, så ska man bortse från dessa.

Giftorättsgodset är i sin tur alla de egendomar som fanns när skilsmässoansökan lämnades in till tingsrätten.

Det finns ingen tidsgräns för när bodelningen måste vara utförd. Det enda som finns är formkrav, alltså hur delningen ska gå till och vilka bodelningsdokument som ska signeras. Eftersom det saknas en tidsgräns kan man i princip säga att bodelningen kan förhalas hur länge som helst.

Det finns dock hjälp att få om den ena partnern inte är samarbetsvillig. Då kan delningen skyndas på och genomföras utan lika mycket krångel. Om du vill ansöka om hjälp, då finns det dock en tidsgräns.

Få hjälp av en bodelningsförrättare

Om den ena partnern inte vill skilja sig och göra en bodelning, då kan det lätt uppstå krångel, bråk och problem. Om du snabbt vill genomföra delningen utan förhalning, då kan du begära en bodelningsförrättare hos tingsrätten.

Förrättaren går igenom alla tillgångar och skulder och bestämmer hur dessa ska fördelas mellan partnerna. Ni får sedan gemensamt stå för kostnaden för bodelningsförrättarens arbete.

Du har laglig rätt att ansöka om en bodelningsförrättare i upp till ett år efter er skilsmässoansökan. Även denna regel regleras i äktenskapsbalken.