Hur länge kan man vägra en bodelning?

Det är vanligt att det uppstår samarbetsproblem när ett äktenskap upplöses och en bodelning av de gemensamma egendomarna ska ske. Kanske vill du eller din partner inte skilja sig eller så kanske du misstänker att din partner döljer sina tillgångar.

Det finns en mängd anledningar till varför någon skulle vilja vägra en bodelning. Faktum kvarstår dock att en delning måste ske enligt äktenskapsbalken. På grund av lagens utformning så går det dock att motsätta sig en delning under en lång tid.

Om du vägrar en bodelning

Ska du skilja dig men vägrar att genomföra en bodelning? Då kan du i så fall försöka förhala den så länge som möjligt. Enligt äktenskapsbalken så måste en delning av bohaget ske när man skiljer sig. Lagen reglerar dock bara hur själva delningen ska gå till och vilka dokument som ska signeras. Den reglerar dock inte vid vilken tidpunkt delningen ska ske. Det finns alltså ingen förutbestämd tidsfrist.

Om du vägrar en bodelning så kan du därför stå på dig hur länge du vill, ända tills din partner tar till andra åtgärder. Du kan läsa mer om dem i nästa del.

Om din partner vägrar en delning

Om din partner vägrar en delning, då finns det knep du kan ta till för att få den genomförd så fort som möjligt. Det finns nämligen hjälp att få om du har en partner som vägrar att samarbeta.

Det du kan göra är att ansöka om en bodelningsförrättare när du lämnar in skilsmässoansökan till tingsrätten. Du kan dock ansöka senare än så, men senast ett år efter det att er skilsmässa är ett faktum.

Bodelningsförrättaren kan då reda ut situationen och kika på alla tillgångar och skulder för att dela upp dessa. Förrättaren kan även få till en tvångsdelning, vilket är ett bindande beslut för båda parter. Om din make eller maka inte meddelar vilka tillgångar hen har, då kan hen föreläggas med ett vite.