Hur skriver man ett gåvobrev?

Att skriva ett gåvobrevsavtal kan upplevas som svårt, men faktum är att det är riktigt enkelt. Det finns bara några få formkrav att uppfylla för att avtalet ska vara giltigt. Låt oss kika på hur man skriver ett gåvobrev för att göra det juridiskt relevant.

Avtalet kan skrivas för alla möjliga sorters gåvor. Det kan till exempel röra sig om pengar, fastigheter, bilar, konst eller annan lös egendom. En gåva kan även vara pengar eller aktier. I många fall finns det ett obligatoriskt krav på att skriva ett avtal när en gåva överlämnas. Så är fallet för bland annat fastigheter. Här är inget muntligt löfte tillåtet utan det måste skrivas ner.

Detta ska ett gåvobrev innehålla

Ett gåvobrev måste uppfylla vissa formkrav för att vara juridiskt korrekt. Dessutom måste det innehålla en detaljerad beskrivning av den gåva som avtalet gäller för. Det finns många färdiga avtal på internet som du kan använda. Då behöver du bara fylla i alla uppgifter och sedan skriva ut och signera avtalet. På så sätt riskerar du inte att missa någon viktig information.

Formkrav för avtalet

För att ett gåvobrevsavtal ska vara juridiskt korrekt måste det uppfylla vissa formkrav. Då kan ingen komma och ifrågasätta avtalet i efterhand.

Det en gåvohandling ska innehålla är:

  • Personuppgifter för givaren
  • Personuppgifter för mottagaren
  • Detaljerad beskrivning av själva gåvan
  • En överlåtelseförklaring
  • Eventuella villkor för överlåtelsen
  • Underskrifter av givare och mottagare
  • Ort och datum

Skriva eget avtal eller anlita hjälp?

Det är relativt enkelt att upprätta ett gåvobrev på egen hand och det finns inget krav på att en jurist eller ett vittne närvarar. Ibland kan det dock kännas enklare och tryggare att få professionell hjälp.

Du kan hitta färdiga avtal på internet där du bara behöver fylla i alla uppgifter. Det går även att anlita personlig hjälp. Det enklaste och smidigaste alternativet är att fylla i ett digitalt avtal. Då sparra du både tid och pengar. Med ett digitalt avtal fyller du ofta i svar på diverse frågor och sedan skapas ett anpassat avtal åt dig.