Samboavtal lägenhet

Många som flyttar ihop väljer att skriva ett samboavtal. Då blir det enklare att dela upp det gemensamma bohaget vid en eventuell separation. Ett samboavtal för lägenhet kan gälla både för hyresrätt och bostadsrätt.

Avtalet kan både reglera vem som har rätt till bostaden och avtala bort likadelning av all samboegendom. Det är du och din partner som bestämmer vad avtalet ska innehålla.

Samboavtal hyresrätt

Du får bli sambo i din hyresrätt utan att först fråga hyresvärden om lov. Dock kommer din sambo då inte att stå på hyreskontraktet. Så vad gäller för samboavtal och hyresrätt?

Om enbart ena parten står på hyreskontraktet och vill behålla lägenheten vid en eventuell separation så är det bra att skriva ett samboavtal. Då kan du reglera i avtalet vad som ska hända med bostaden.

Samboavtal bostadsrätt

Om du och din sambo bor i en bostadsrätt så gäller andra regler än för en hyresrätt. Här kan det vara bra att skriva ett samboavtal för lägenheten. Det beror på att bostadens värde ska delas lika vid en separation om inget annat har avtalats. Detta gäller oavsett om ni har delat på kostnaden för bostadsrätten eller om den ena parten har köpt den själv.

Även bostadens innehåll ska delas lika vid en separation, det vill säga allt bohag såsom möbler och husgeråd. Även detta kan avtalas bort i samboavtalet.

Samboavtal för lägenhet – Vem har rätt till bostaden?

Om du och din sambo separerar så kan det vara så att din sambo har rätt till lägenheten trots att det är du som äger den. Detta gäller om bostaden har köpts för gemensam användning, oavsett om den är köpt gemensamt eller ej. Med gemensam användning menas att bostaden är köpt för att ni båda ska bo där.

Vid en separation kan synnerliga skäl åberopas, det vill säga att lägenheten kan tillfalla den part som inte äger bostaden eller står på kontraktet. Det kan till exempelvis gälla om den ena sambon har större behov av bostaden om det finns gemensamma barn. Det kan även gälla om samboförhållandet har varat under många års tid. Oavsett anledning så är det alltid bra att skriva ett samboavtal för lägenhet.