Testamente avtal – Snabbt, billigt & superenkelt

Ett färdigt och gällande avtal för enbart 395kr!

Kostnadsfri trygghetskontroll
Smärtfria avtal
Kontakt inom 24h

Ett testamente kallas ofta för en människas sista önskan i livet och det är stämmer verkligen. I detta juridiska dokument får du själv styra över vad du vill ska hända med dina egendomar och det arv som du lämnar efter dig den dag du dör.

Det är bra att skriva ett dokument över vad som ska hända om du har särskilda önskningar. Annars fördelas din egendom istället enligt svensk lag. Det innebär att arvet går direkt till familj och släkt enligt lagstadgade regler.

Vad är ett testamente avtal?

Ett testamente avtal är ett juridiskt dokument som du skriver när du vill fördela ditt arv och dina egendomar till framtida arvtagare. Du får själv bestämma hur du vill fördela ditt arv och vem du vill ge det till. Det finns dock vissa lagar och regler att följa, bland annat när det gäller dina bröstarvingar (arvingar i rakt nedstigande led, det vill säga barn och barnbarn). Det är inte möjligt för dig att göra dina bröstarvingar arvlösa.

Dokumentet kan skrivas när som helst och ändras flera gånger om det skulle behövas. Det träder först i kraft när du som testator avlider.

Om du inte har skrivit något dokument och/eller saknar arvingar, då går hela ditt arv till Allmänna arvsfonden.

Därför ska du skriva ett testamente

Det finns många fördelar med att skriva ner sin sista vilja i ett dokument. En fördel är att du på ett tydligt sätt kan klargöra för alla vad som ska hända med din egendom när du går bort. Då kan du fördela din egendom mellan arvingar och utomstående. Det är dessutom ett bra sätt för att motverka och förebygga att eventuella tvister uppstår om ditt arv.

Går ett testamente före arvsrätten?

Det är viktigt att ha koll på att ett testamente inte går före arvsrätten. Dina bröstarvingar har alltid rätt att kräva att få ut sin del av laglotten. Den består i regel av halva ditt arv.

Om du vill säkerställa att din sambo sitter i orubbat bo, då kan du inkludera i dokumentet att du vill att dina bröstarvingar ska avstå från sin laglott. Det är dock bara en önskan och inget som de måste följa.

Så här skriver man testamenten

Det är inte svårt att skriva ett testamente och du kan enkelt skriva det på egen hand i hemmet. Du måste dock följa vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Det finns gott om mallar på internet som du kan följa, men det är inte heller något krav.

Formkraven för dokumentet är att det ska vara skriftligt, upprättat av en person som är över 18 år gammal, underskrivet av testatorn och bevittnat av två personer.

Den information som måste finnas med i dokumentet är följande:

  • Testatorns personuppgifter
  • Arvtagarnas personuppgifter
  • Testamentstagarnas personuppgifter
  • Detaljerad text om vem som ska ärva vad
  • Testatorns underskrift
  • Ort och datum
  • Underskrift av två vittnen som bevittnat din underskrift

När du skriver dokumentet så listar du vilka tillgångar du vill testamentera och vem du vill testamentera dem till. Du kan testamentera alla dina tillgångar, bland annat fastigheter, värdepapper, pengar och lös egendom. Du kan testamentera till bröstarvingar, organisationer, vänner och familj.

Det är av högsta vikt att du är mycket tydlig och noggrann när du skriver vem som ska få ärva vad. Det ska helt enkelt inte finnas något utrymme för egen tolkning.

Du kan inkludera villkor för ditt arv, till exempel att en arvinge enbart får en egendom om denne uppfyller specifika krav. Du kan även inkludera villkor om att arvet ska vara enskild egendom. Då behöver din arvinge inte dela med sig av arvet vid en skilsmässa eller liknande.

Testamente eller samboavtal – vad gäller?

Testamentet och sambolagen regleras i tre olika lagar, dels sambolagen och dels ärvdabalken och föräldrabalken.

När det gäller äkta makar så ärver de automatiskt varandra när den ene avlider och de gemensamma barnen får därmed vänta på att få ut sitt arv. Sambor ärver däremot inte varandra. Det gäller även om man har bott tillsammans i tio år och har flera barn tillsammans.

Om en partner i ett samboförhållande avlider, då får den efterlevande partnern enbart behålla halva samboegendomen. Den andra halvan fördelas direkt mellan den avlidnes arvingar. Det innebär att den efterlevande sambon inte sitter i orubbat bo. Det är därför bra att skriva ett testamente där det anges att den efterlevande partnern ska få ärva hela kvarlåtenskapen.

Det går även bra att skriva ett samboavtal som reglerar vad som ska ingå i samboegendomen vid en separation eller ett dödsfall.

Ändra testamentet

Man kan säga att ett testamente är ett levande dokument och det kan behöva ändras i samma takt som livet förändras. Det kan till exempel vara så att du ändrar dig angående arvet eller att en tilltänkt arvtagare avlider.

Det går bra att ändra dokumentet hur ofta du vill. Det är endast originaldokumentet som är giltigt och du kan alltid riva upp det om du vill att det ska bli ogiltigt. Du väljer själv om du vill skriva ett helt nytt dokument eller om du vill göra tillägg till ditt befintliga. Det enklaste är oftast att skriva ett helt nytt dokument. Då undviker du tvetydigheter och oklarheter. Givetvis måste även den nya versionen bevittnas av två vittnen.

Vanliga Frågor & Svar om Testamente