Vad kostar en tvist i tingsrätten?

Vad kostar en tvist i tingsrätten och vem är det som betalar? Det är två frågor som uppstår när ett problem har dykt upp. Tyvärr finns det inget exakt svar på de frågorna, men låt oss kika på vilka kostnader som kan uppstå och vem som är ansvarig för dem.

Det är bra att veta att ett tvistemål i tingsrätten kan täckas av hemförsäkringen. Ofta ingår det ett rättsskydd i din hemförsäkring. Om du saknar rättsskydd så kan du ibland få hjälp från staten om du har en låg årlig inkomst.

Olika kostnader och avgifter

Vissa tvister måste avgöras i en domstol för att nå en lösning. En okomplicerad rättegång kan kosta från några tusen kronor upp till runt 150 000 kr. En snabb och enkel lösning på tvisten leder ofta till lägre omkostnader. Ett domstolsbeslut kan inte ifrågasättas utan måste alltid följas.

Domstolen kan avgöra olika sorters tvister, bland annat konsumenttvister och tvister mellan privatpersoner. Att ansöka om att avgöra en tvist i tingsrätten kostar 900 eller 2 800 kr beroende på hur stort belopp tvisten gäller. 900 kr gäller om värdet är max ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 24 150 kr (2022). För högre belopp är ansökningsavgiften alltid 2 800 kr.

Vem betalar en tvist i tingsrätten?

Många undrar vad en tvist i tingsrätten kostar, men frågan är också vem det är som ska betala alla kostnader. Det är nämligen inte så att den som startar tvisten alltid måste betala.

Generellt är det så att den part som förlorar tvisten ska betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Hur höga kostnaderna kan bli varierar. Det är dock vanligt att kostnaderna inkluderar allt från juridiska kostnader till resekostnader och förlorad arbetsinkomst.

Det kan alltså röra sig om ett högt belopp för en förlorad tvist. Därför är det viktigt att tänka igenom om det är värt risken.

Mycket går idag att sköta när det kommer till avtal innan man hamnar i en tvist. Här kan du läsa mer om avtal online.