Vem ärver vid äktenskapsförord?

Frågan om vem som ärver vid äktenskapsförord är ofta aktuell i bonusfamiljer när en förälder går bort. Det går inte att ändra arvsordningen med ett äktenskapsförord så barn kommer fortsatt att ärva sina föräldrar. Däremot kan fördelningen av den egendom som finns se lite annorlunda ut beroende på hur man utformat förordet.

Vad är ett äktenskapsförord?

När äktenskap ingås går det att avtala om vad som ska vara enskild egendom. Om du äger en fastighet eller har en större summa pengar på banken kan du med ett äktenskapsförord avtala om att detta inte blir er delade egendom.

Det här påverkar en framtida bodelning som alltså blir relevant vid dödsfall då arvingar ska ta del av arvet.

För att gälla ska ett äktenskapsförord vara:

  • Skriftligt
  • Daterat
  • Undertecknat av båda parter
  • Registrerat hos Skatteverket

Det går alltså inte att ta fram ett personligt brev och använda detta för att tala om vem som ärver vad.

Äktenskapsförord och arvsrätt – Vem ärver vid äktenskapsförord?

När det inte finns ett äktenskapsförord så räknas värdet på all egendom ut och sedan har den bortlidnes arvingar rätt till hälften. När det finns ett äktenskapsförord så kommer arvingarna ha rätt till den egendom som i avtalet betecknats som enskild egendom.

Utöver detta kommer arvingar ha rätt till hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods. Det vill säga det som de äger tillsammans vilket är allt som inte står som enskild egendom i äktenskapsförordet.

Hur kan vi ändra arvsordningen?

Det går alltså inte att förändra vem som ärver med äktenskapsförord. Det kommer alltid att vara de som anses som arvingar enligt svensk lag, nämligen barnen till den avlidne. Om det finns önskan om att ändra arvsordningen och få med andra arvtagare så måste detta skrivas i ett testamente.

Viktigt att komma ihåg: När det inte finns ett äktenskapsförord så kommer all egendom som makarna äger att delas lika dem emellan. Då spelar det ingen roll vem som först köpte egendomen. Inte heller vem som eventuellt en gång ärvde den.

Ett praktiskt exempel på vem som ärver vid äktenskapsförord

Din pappa ärver ett hus av din farmor. När han gifter sig för andra gången så skriver han ett äktenskapsförord där det framgår att huset är hans enskilda egendom. Då din pappa går bort och lämnar sin andra hustru bakom sig så har hon ingen rätt till huset. Det ska då ärvas av dig och eventuella syskon som också är barn till din pappa.

Utöver detta har du, och dina syskon, rätt till hälften av det som din pappa ägde tillsammans med sin andra fru, det vill säga giftorättsgodset.