Samboavtal – Snabbt, billigt & superenkelt

Ett färdigt och gällande avtal för enbart 695kr!

Kostnadsfri trygghetskontroll
Smärtfria avtal
Kontakt inom 24h

Ett samboavtal är bra att skriva när du bor och lever tillsammans med en partner utan att ni är gifta. Då får ni nämligen ett tryggt avtal och vet vad som gäller vid en eventuell separation. Avtalet finns framförallt till för att skydda den ekonomiskt svagare partnern.

Det är frivilligt att skriva ett avtal och det är inte alla som gör det. Däremot är det alltid en god idé. Utan ett avtal gäller sambolagens bodelningsregler vid en eventuell separation. Dessa regler kan dock redigeras eller bortses ifrån om man istället väljer att skriva ett samboavtal. Med ett avtal kan ni dessutom förhindra en framtida konflikt.

Vem kan skriva ett samboavtal?

Enligt sambolagen är man i en samborelation om man är två personer som stadigvarande bor tillsammans och har ett kärleksförhållande. Då kan man välja att skriva ett samboavtal.

Eftersom man inte registrerar att man lever som sambor, så finns det inget specifikt datum då man anses vara sambor. Man brukar dock räknas som sambor efter att ha bott tillsammans i sex månader.

Avtalet är det närmaste ett äktenskapsförord man kan komma som sambor. Man räknas dock inte som sambor om man är två vänner som bor tillsammans eller om en av partnerna är gift.

Vad omfattas av samboavtalet?

Ett samboavtal skrivs vanligtvis för att de två partnerna ska veta vad som gäller vid en separation. Man vill helt enkelt ha en fast vägledning för att kunna undvika bråk när man flyttar isär. Eftersom sambor inte är gifta, så omfattas man inte av den lagstiftning som gäller för gifta par som bor ihop.

Det är avtalet som styr vad som sker med bostaden och bohaget. Allt som har införskaffats för gemensamt bruk ska räknas med. Det spelar ingen roll vem som har betalat för de olika ägodelarna. Allt från sängen till hushållsprylarna inkluderas i avtalet, oavsett vem som har betalat mest.

Saker som inte har en direkt koppling till sambornas bostad räknas inte med och omfattas inte av avtalet. Hit räknas bland annat bil, husbil, båt och pengar på banken. Istället är det ägaren som får behålla detta.

Vad gäller för vår bostad?

När ni skriver ett avtal så kan ni själva bestämma vilken eller vilka egendomar som ska eller inte ska omfattas av avtalet. De egendomar som omfattas av avtalet omfattas av bodelningsregistret. Då styr avtalet vad som ska ske med bostaden eller egendomen om ni separerar.

När ni separerar så ska ni enligt avtalet dela lika på alla saker som ni har införskaffat för gemensam användning. Hit räknas bostad och bohag, det vill säga allt från lägenhet till möbler och inredningsprylar.

Samboavtal villa

Om ni har ett samboavtal och bor i villa, då kan ni bestämma vem som ska få bo kvar i villan om ni separerar. Detta skrivs sedan in i avtalet. Det är extra bra att ha ett avtal om ni bor i en villa där den ena partnern har betalat mer för bostaden vid köpet.

Om den ena partnern har köpt villan innan ni blev tillsammans, då räknas villan inte in i samboavtalet. Här får ägaren behålla hela bostaden eftersom den inte köptes för gemensamt bruk. Samma regler gäller för en bostadsrätt.

Samboavtal hyresrätt

Om ni har ett samboavtal och bor i en hyresrätt, då kan bostaden övertas av den ena partnern vid en bodelning. Det kan ske om partnern anses ha bättre rätt till lägenheten, även om den inte står med på hyreskontraktet. En viktig faktor här är om ni har gemensamma barn.

Det som krävs för ett övertagande vid bodelningen är att den övertagande partnern bor i hyresrätten när kontraktet löper ut. Ni kan alltså inkludera en hyresrätt i samboavtalet.

Samboavtal vid arv

Det är viktigt att ha koll på att sambor inte har någon automatisk arvsrätt. Det får man först när man gifter sig med sin partner. Det gäller även om man har barn.

Samboavtalet gäller vid arv, det vill säga att om ena partnern dör så får den efterlevande partnern behålla hälften av den gemensamma egendomen, inklusive bostad och bohag. Om ena partnern avlider, så sitter alltså dess sambo inte i orubbat bo. Det är ett bra tips att komplettera avtalet med ett testamente för att skydda sambon ekonomiskt vid dödsfall.

Så skriver ni ett samboavtal

Ett samboavtal är ett bindande juridiskt dokument. Det kan både inkludera och exkludera viss egendom vid en framtida separation och bodelning.

Ni behöver inte skriva ett avtal vid en bestämd tidpunkt. Det kan nämligen skrivas både innan ni flyttar ihop och under tiden ni bor tillsammans.

Om ni separerar, då räknas all den gemensamma egendom ni hade den dagen då ni separerade. Man har ett år på sig att begära en bodelning efter separationen.

Avtalet ska alltid vara skriftligt och det ska dessutom signeras av bägge parter. Det behöver inte registreras hos Skatteverket.

Detta ska ingå i ett samboavtal

Det kan kännas smart att använda en mall för samboavtal, då vet ni att all viktig information kommer med. Det bästa är dock alltid att kontakta en jurist så att ni vet att avtalet är rätt och riktigt. I avtalet bör följande information framgå:

  • Vilka ägodelar/egendomar som ska inkluderas i en bodelning
  • Vilka ägodelar/egendomar som inte ska inkluderas i en bodelning
  • Specifika ägodelar/egendomar som en parter har rätt till
  • Vad som ska ske med bostaden

När ni skriver ett avtal har ni alltså chansen att inkludera vilka ägodelar som ska vara er enskilda egendom.

Vanliga Frågor & Svar om Samboavtal