Hur skriver man ett testamente?

Ett testamente kallas ofta för din sista vilja i livet. Det är ett mycket bra dokument att ha till hands när du har gått bort. Då slipper din familj bråka om vem som ska få ärva vad. Genom att skriva ned din sista önskan så förebygger du helt enkelt eventuella konflikter. Innan du börjar utforma testamentet så bör du ta reda på om det finns ett testamente?

Men hur ska dokumentet egentligen utformas och vilka formkrav finns det? Det är viktigt att handlingen blir korrekt utförd för att den ska vara giltig.

Dessa formkrav måste du följa

För att skriva ett testamente måste du vara över 18 år gammal och myndig. Det måste vara ett skriftligt dokument som bevittnas och undertecknas av två fristående vittnen som inte omfattas av innehållet och arvet.

Följande saker måste finnas med i dokumentet för att rätt formkrav ska uppfyllas:

  • Testatorns personuppgifter
  • Arvtagarnas personuppgifter
  • Testamentstagarnas personuppgifter
  • Detaljerad text om vem som ska ärva vad
  • Testatorns underskrift
  • Ort och datum
  • Underskrift av två vittnen som bevittnat din underskrift

För att sammanställa alla arvingar och vad de ska ärva så bör du lista dina tillgångar. Du kan testamentera alla eller vissa. Det kan röra sig om allt från fastigheter och värdepapper till pengar. Du avgör själv vem som ska få ärva vad, men du kan inte bortse från dina bröstarvingars lagliga arvslott.

Fördela sedan dina tillgångar i dokumentet. Du kan testamentera till såväl privatpersoner som organisationer. Var noggrann med att uppge arvtagarnas personuppgifter eller organisationsnummer.

Hur säkerställer jag att mitt testamente är giltigt?

När du skriver ett testamente, då är det viktigt att det är giltigt. För att dokumentet ska vara giltigt måste du själv underteckna det. Din underskrift ska bevittnas av två vittnen som sedan själva skriver under.

Det är endast originalkopian som är giltig. Du måste inte registrera dokumentet någonstans, men det är klokt att förvara det på en säker plats.