När gäller sambolagen?

När två personer i en kärleksrelation lever tillsammans utan att vara gifta och utan att ha registrerat ett partnerskap så gäller sambolagen. Normalt sett så är det från det ögonblick två personer i kärleksrelation har gemensam folkbokföringsadress som sambolagen gäller.

Vad är sambolagen?

Sambolagen kan beskrivas som en slags juridisk ram för två personer som bor ihop utan att vara gifta. Lagen för sambos gör gällande att två personer som är i ett parförhållande och som flyttar ihop är i vad som kallas för ett samboskap. Det får vissa juridiska implikationer.

Definitionen av samboskap – För att räknas som sambos ska ett par ha bott tillsammans minst 6 månaders tid. Först då blir sambolagen relevant till exempel vid dödsfall eller då paret vill separera genom att flytta isär.

Andra saker som bekräftar samboskap är:

  • Att det finns gemensamma barn
  • Att paret har gemensam ekonomi
  • Att paret har ett inbördes testamente
  • Att det har skrivits ett samboavtal

När upphör sambolagen att gälla?

Sambolagen upphör att gälla om en partner går bort, vid separation, eller om paret gifter sig. Vid äktenskap så är det istället de regler som gäller för gifta par som tar vid. Då bör ett äktenskapsförord skrivas och byta ut ett tidigare samboavtal.

Sambolagen gäller inte längre då en part ansöker om att få en bodelningsman, väcker talan om att ta över bostaden eller hävdar sin rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden. Exakt tidpunkt för när sambolagen inte längre kommer att gälla är faktiskt viktig att notera då den får betydelse till exempel för en bodelning.

Vid en bodelning så kommer man att undersöka den egendom som parterna har då samboavtalet som skrivits avslutas.

Vid en bodelning mellan sambos gäller sambolagen

Sambolagen gäller när en bodelning mellan sambos genomförs. Enligt sambolagen ska den gemensamma egendomen delas lika. Det här blir aktuellt om en sambo avlider eller om parterna väljer att separera. Vid äktenskap är det som sagt äktenskapsbalkens regler som gäller och inte sambolagen.

Notera – En bodelning sker bara då en sambo begär detta. Det finns en tidsgräns på ett år från samboskapets avslut att begära bodelning. Efter detta går det inte att komma och begära bodelning.

För att en bodelning ska ske enligt sambolagen så utgår man ifrån att all samboegendom ska delas lika. Detta såvida man inte har avtalat bort de grundläggande samboreglerna med ett samboavtal.